Đào tạo - Thi cử

Sao lại không phân biệt bằng đại học chính quy và tại chức?

Sao lại không phân biệt bằng đại học chính quy và tại chức?

Bằng đại học tại chức sẽ có giá trị giống như bằng đại học chính quy là nội dung được chú ý nhiều nhất trong dự thảo Luật Giáo dục Đại học sửa đổi do Bộ GDĐT đề xuất. Thông tin này đang vấp phải ý kiến trái chiều từ phía người dân và các chuyên gia giáo dục.

Loading...